โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันนี้ ( 2 มิถุนายน 2565) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง ได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
       โอกาสนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยร่วมกันทำความสะอาดตั้งแต่ป้ายหน้ามหาวิทยาลัยฯ บริเวณศาลเจ้าพ่อช้างเผือก ศาลาพระพุทธและอาคารอำนวยการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 อีกด้วย
       ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
       ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา