โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อตัดต่อบนแอปพลิเคชั่น | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อตัดต่อบนแอปพลิเคชั่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มิถุนายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วานนี้ ( 31 พฤษภาคม 2565) ที่ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอด้วยสามาร์ทโฟน เพื่อตัดต่อบนแอปพลิเคชั่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม
          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการการจัดโครงการร่วมกันระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษาและคลินิกเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำสื่อในยุคดิจิทัล แก่นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรที่สนใจ โดยมีนายจตุพรโปธาคำ นักประชาสัมพันธ์เป็นวิทยากรและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านแนวคิดในการออกแบบสื่อภาพนิ่งและวิดีโอ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งด้วยสามาร์ทโฟน  เทคนิคการถ่ายภาพวิดีโอด้วยแอปพลิเคชั่น การเขียนบท ลักษณะภาพเพื่อการตัดต่อ และการใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อการตัดต่อวิดีโอ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ภาพ :จารุวรรณ  สุยะ / ณัฐพรรณ  งามสมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา