โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณาจารย์ และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณาจารย์ และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มิถุนายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          2 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมคณาจารย์ และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนเปิดภาคการศึกษา 2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นี้
          สำหรับการจัดประชุมดังกล่าวมีการแนะนำอาจารย์และบุคลากรใหม่ การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ (Onsite) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การวางแผนการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง พร้อมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา