โลโก้เว็บไซต์ ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน: 10 องค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่การประกอบอาชีพของภาคประชาชน | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน: 10 องค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่การประกอบอาชีพของภาคประชาชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 สิงหาคม 2555 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน: 10 องค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่การประกอบอาชีพของภาคประชาชน
โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2555
จำนวน 82 หน้า

 

เกี่ยวกับหนังสือ

เอกสารประกอบการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่การประกอบอาชีพของภาคประชาชน "ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ "การยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอาเซียน" ครั้งที่ 1 The Inaugural International symposium on Local Wisdom and Improving Quality of Life ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานสวนราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ประกอบด้วยองค์ความรู้ จำนวน 10 เรื่อง ดังนี้

  1. พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน (โซล่าร์เซซล์ครัวเรือน)
  2. การรักษาศิลปวัฒนธรรมและหอศิลป์พื้นบ้าน "บุษบกครอบพระแท่นวัชรอาสน์"
  3. ปลูกข้าวนาโยน (เทคโนโลยการโยนกล้า)
  4. อาหารสุขภาพ "การทาไอศกรีมข้าวกล้องงอก"
  5. การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ดจากขี้แดดนาเกลือโดยหัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด
  6. พลังงานครัวเรือน "การผลิตก๊าซชีวภาพสาหรับครัวเรือน"
  7. เทคโนโลยีพืชพันธุ์คัดใหม่ : มะเขือเทศทานผลสด
  8. เทคโนโลยีพืชพันธุ์คัดใหม่ : ข้าวโพดเทียนหวาน
  9. ภูมิปัญญา กินผักเชียงดา ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้านอนุมูลอิสระ
  10. การทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา