โลโก้เว็บไซต์ ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน: 9 องค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน: 9 องค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 สิงหาคม 2558 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ความรู้ดีๆ มีไว้ทากิน: 9 องค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
โดย สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีพิมพ์ 2558
จำนวน 96 หน้า
ISBN 978-974-625-716-9

 

เกี่ยวกับหนังสือ

องค์ความรู้และเทคโนโลยี จากผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง สู่สาธารณชน ร่วมกันระหว่างนักวิจัย ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้

  1. การประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้าใยบัว
  2. การปลูกกล้วยไม้เหลืองจันทบูร
  3. การแปรรูปสินค้าจากสมุนไพร (ยาหม่อง)
  4. การจัดทาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
  5. การปลูกพืชไร้ดิน
  6. การผสมอาหารสัตว์ใช้เองในฟาร์มเกษตรรายย่อย
  7. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  8. การผลิตกล้วยฉาบ
  9. การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

Flipbook | คลิก

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา