โลโก้เว็บไซต์ บริษัท เค.พี. อะโกร เทรดดิง จำกัด รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริษัท เค.พี. อะโกร เทรดดิง จำกัด รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     บริษัท เค.พี. อะโกร เทรดดิง จำกัด รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักทดสอบพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่จัดการฟาร์ม (พืช) วุฒิ ปวส.พืชศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตอมได้ที่  0 5314 1102-3 หรือ 09 2272 7867 รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา