โลโก้เว็บไซต์ กรมธนารักษ์  ขอเชิญจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กรมธนารักษ์ ขอเชิญจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 5 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     กรมธนารักษ์  ขอเชิญจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื่อน้อมระลึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพัน์ความสำเร็จ พัฒนาการทางการแพทย์และผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิด 20 บาท ประเภทธรรมดา  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดดังแนบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา