โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดิโอและอินโฟกราฟฟิก | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดิโอและอินโฟกราฟฟิก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดการประกวดผลิตคลิปวิดิโอและอินโฟกราฟฟิก DigiFam Awards ภายใต้โครงการ “Healthy  Digital Family  เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ปีที่ 2 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์มานำเสนอเป็นผลงาน  ตามแนวคิดหลัก “Reset Mindset เข้าใจ ใช้เป็น เห็นรอบ” 2 ระดับ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับประชาชนทั่วไป โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  - 15 กันยายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09 8001 9660 ติดตามการประกวดทางเฟซบุ๊ก DigiFam Awards และเว็บไซต์ www.crahdfamily.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา