โลโก้เว็บไซต์ แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมโครงการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษฯ  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมโครงการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมโครงการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษฯ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม -19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 - 18.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 2 5434 2547-8 ต่อ 134 หรือคุณอภิรดา  คำฟูบุตร 081-2711232 รายละเอียดคลิก

      แผนการจัดกิจกรรม
      รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมโครงการพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษฯ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา