โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญทดลองใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญทดลองใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ได้เปิดทดลองใช้ฐานข้อมุลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ฐาน ประกอบด้วย
          1.ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ IG Publishing เป็นฐานข้อมูล E-books รวมหนังสือสหสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 60,000 ชื่อเรื่อง จาก 40 สำนักพิมพ์ (http://portal.igpublish.com/iglibrary)
          2.ฐานข้อมูล Bloomsbury Architecture Library เป็นฐานข้อมูลชั้นนำสำหรับการศึกษาสถาปัตยกรรม ลักษณะวิถีชีวิตในเมือง และการออกแบบตกแต่งภายใน รวบรวมผลงานเขียนของสถาปนิกชื่อดัง (http://www.bloomsburyarchitecturelibrary.com/)
           3.ฐานข้อมูล Bloomsbury Design Library เป็นฐานข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการออกแบบและการศึกษางานฝีมือ (http://www.bloomsburydesignlibrary.com/) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์หอสมุด http://library.rmutl.ac.th/download 

          โดยสามารถทดลองใช้บริการฐานข้อมูลดังกล่าวระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 โดยเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5392 1444 ต่อ 1332


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา