โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19  โดยสามารถร่วมบริจาคเป็น
          1. เครื่องอุปโภคบริโภค ยา และเวชภัณฑ์ เช่นข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ผงซักฟอก สบู่ แปรงสีฟัน แป้ง ฯลฯ เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพมอบให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ และพื่อใช้ในการประกอบอาหารส่งให้คนตาบอดตามบ้านของแต่ละราย โดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ด้วยการส่งไปรษณีย์ให้สำนักงานโครงการฯ เลขที่ 7/334 หมู่ 13 ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 และขอผู้บริจาคให้แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน เพื่อออกใบสำคัญการรับบริจาคสิ่งของ พร้อมด้วยหนังสือตอบขอบคุณจัดส่งกลับทางไปรษณีย์
          2. บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารเลี้ยงคนตาบอด จัดซื้อถุงยังชีพมอบให้คนตาบอด และช่วยเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนตาบอด โดยสามารถโอนเงินร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นเจอรี่ เลขที่บัญชี 481-0-14002-4 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย”  และส่งสำเนาการโอนเงินกลับมายังสำนักงานโครงการฯ  เลขที่ 7/334 หมู่ 13 ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 ระบุ ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน เพื่อออกหนังสือตอบขอบคุณพร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐาน และจัดส่งกลับให้ตามที่ได้แจ้งไว้กับสมาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 09-8334-1321


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา