โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-23 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-06-23

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

18 มิถุนายน 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกฝังและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยฮิการบดีลำปาง เป็นประธานเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวรายงาน การจัดโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาใหม่ รหัส 65 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา