โลโก้เว็บไซต์ อบรมผู้นำนักศึกษาต่อต้านยาเสพติด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมผู้นำนักศึกษาต่อต้านยาเสพติด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 101 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 ธันวาคม 2560 - 26 ธันวาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา