โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการนักศึกษา อุตสาหกรรมเกาตรวิจัยครั้งที่ 2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การประชุมวิชาการนักศึกษา อุตสาหกรรมเกาตรวิจัยครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 275 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 3 ตุลาคม 2560 - 3 ตุลาคม 2560

สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา