โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาเส้นทางความรู้มุ่งสู่นักบัญชี 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัมมนาเส้นทางความรู้มุ่งสู่นักบัญชี 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 8 กันยายน 2560 - 8 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา