โลโก้เว็บไซต์ เปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เปิดรั้วราชมงคลล้านนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ


ระยะเวลา : 17 สิงหาคม 2560 - 17 สิงหาคม 2560

สถานที่ : อาคารวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : สาขาวิทยาศาสตร์