โลโก้เว็บไซต์ กำหนดทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ นศ.ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กำหนดทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ นศ.ชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา / สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา