โลโก้เว็บไซต์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 โดย นิภาพร ทาสีเขียว จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 กันยายน 2560 - 13 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุม 1

ผู้รับผิดชอบ : สนง.ประกันฯ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา