โลโก้เว็บไซต์ อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 168 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 18 พฤษภาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา