โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-05 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-10-05

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม SCATH Coffee Week : WAVE ฟังเสียงคลื่นลูกใหม่ ขบวนการผลิตกาแฟพิเศษไทย
พุธ 5 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

         1 ตุลาคม 2565 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมกาแฟพิเศษไทยและโรงคั่วกาแฟปรีดา จัดสัมมนาทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม SCATH Coffee Week : WAVE  (ฟังเสียงคลื่นลูกใหม่ ขบวนการผลิตกาแฟพิเศษไทย ณ อาคาร Coffee Go Green Academy  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา