โลโก้เว็บไซต์ ที่ปรึกษาประกัน ติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา19สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ที่ปรึกษาประกัน ติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา19สค59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับที่ปรึกษา สนง.ประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
          19 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา