โลโก้เว็บไซต์ ลำปาง รับฟังบัตรสุขภาพเฮลแคร์16สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำปาง รับฟังบัตรสุขภาพเฮลแคร์16สค59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับฟังสิทธิ์การประกันสุขภาพกลุ่มจากเมืองไทยเฮลแคร์
     16 สิงหาคม 2559 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้ารับฟังการชี้แจงสิทธิประโยชน์ของบัตรประกันสุขภาพเมืองไทยเฮลแคร์ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา