โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก NAIST ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและเทคโนโลยี 5 กย65 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก NAIST ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและเทคโนโลยี 5 กย65

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก NAIST ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและเทคโนโลยี
          5 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา