โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 11 สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 11 สค59

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาสโมสรนักศึกษาจับมือสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน 59 พร้อมมอบรุ่น แม่วัง 45
           11 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง  จัดกิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา