โลโก้เว็บไซต์ พาน้องไหว้พระธาตุ 11 สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พาน้องไหว้พระธาตุ 11 สค59

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับขวัญน้องสร้างสรรค์กับกิจกรรมพาน้องไหว้พระธาตุ
          11 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมพาน้องไว้พระธาตุ รับขวัญน้องใหม่ปีการศึกษา 2559 อย่างสร้างสรรค์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา