โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 59 10 สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 59 10 สค59

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
          วันที่ 10 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เตรียมควา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา