โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสุขภาพนักศึกษาใใหม่ 9 10 สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใใหม่ 9 10 สค59

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี จัดบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา