โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนาลำปางจัดประชุมบุคลากร8สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนาลำปางจัดประชุมบุคลากร8สค59

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
          8 สิงหาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมบุคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา