โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา 8 9 สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา 8 9 สค59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
     8-9 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สตูดิโอ (ชั่วคราว) ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีนักศึก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา