โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ12สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ12สค59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี
     เช้าวันนี้ (12 สิงหาคม 2559 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา