โลโก้เว็บไซต์ สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 8สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 8สค59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนากองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
           8 สิงหาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา