โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๓
           เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาผู้ปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา