โลโก้เว็บไซต์ มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์อุตสาหกรรมมอบสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย1และ2 สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์อุตสาหกรรมมอบสิ่งประดิษฐ์งานวิจัย1และ2 สค59

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์งานวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมแก่วิสาหกิจชุมชน
      คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา