โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดการองค์ความรู้58 มทร ล้านนา ลำปาง 3สค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โครงการจัดการองค์ความรู้58 มทร ล้านนา ลำปาง 3สค59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
     3 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการจัดการองค์ความรู้ประจำปีการศึกษา 2558  ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกองการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาหลักสูตร สาขา คณะและสถาบันเกี่ยว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา