โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 30 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
     29 กรกฎาคม 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา