โลโก้เว็บไซต์ ลำปางปรับพื้นฐานวิชาคณิตและวิชาชีพบริหาร21กค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ลำปางปรับพื้นฐานวิชาคณิตและวิชาชีพบริหาร21กค59

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปางจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์และวิชาชีพแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
     21 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ แก่นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ อาคารปฏิบัติการกลาง และวิชาชีพคณะบริหารธุรกิจแล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา