โลโก้เว็บไซต์ ประชุมชี้แจง Talent Mobility 21 กค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมชี้แจง Talent Mobility 21 กค59

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 23 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility
     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยห้วหน้าสา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา