โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมตรวจสอบคุณภาพภายใน 2829มิย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมตรวจสอบคุณภาพภายใน 2829มิย59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
          เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามและ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา