โลโก้เว็บไซต์ แห่เทียนพรรษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แห่เทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผศ.วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา ผศ.วันชาติ สุวัตถี ผอ.กองบริหารทรัพยากร นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา