โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดลำปาง5กค59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าวอินทรีย์แบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จังหวัดลำปาง5กค59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา