โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับทีมงานวิจัย มทร.ล้านนา ตาก ในโอกาสขอข้อมูลการวิจัยด้านพืชสมุนไพร 10 มิย64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับทีมงานวิจัย มทร.ล้านนา ตาก ในโอกาสขอข้อมูลการวิจัยด้านพืชสมุนไพร 10 มิย64

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ต้อนรับทีมงานวิจัย มทร.ล้านนา ตาก ในโอกาสขอข้อมูลการวิจัยด้านพืชสมุนไพร
          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการ ลำปาง ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอทราบข้อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา