โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 5 สาขา 7 มิย64 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 5 สาขา 7 มิย64

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 5 สาขา
          คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมต้อนรับนายมานิตย์  มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา