โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับทุนอุดหนุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นจีน6มิย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับทุนอุดหนุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นจีน6มิย59

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาอาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง รับทุนอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้ MOU ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน
          อาจารย์ไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยโครงก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา