โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร6/59 30 มิย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร6/59 30 มิย59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559
        30 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา