โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิทยากรกระบวนการ30มิย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิทยากรกระบวนการ30มิย59

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมวิทยากรกระบวนการ รองรับการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้
        30 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการ ณ ห้องเรียน Innovation ชั้น 6 อาคารวิทยาบริการเฉลิม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา