โลโก้เว็บไซต์ ชี้แจงการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ชี้แจงการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ชี้แจงการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง
เช้าวันนี้ (15 ก.พ.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์  หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในพื้นที่ตำบลเสด็จ เข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯในที่ประชุมหัวหน้าส่ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา