โลโก้เว็บไซต์ โรงเรียนเมืองมายวิทยาศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

โรงเรียนเมืองมายวิทยาศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาโรงเรียนเมืองมายวิทยาเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับ มทร.ล้านนา ลำปาง และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
โรงเรียนเมืองมายวิทยาเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกันกับ มทร.ล้านนา ลำปาง และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา