โลโก้เว็บไซต์ คลินิกฯ มทรล้านนาจัดปางจัดอบรมแปรรุปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด16 มิย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คลินิกฯ มทรล้านนาจัดปางจัดอบรมแปรรุปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด16 มิย59

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด
        16 มิถุนายน 2559 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางจัดโครงการอบรมบริการให้คำปรึกษา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา