โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเตรียมความพร้อมวันวิทย์23มิย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมเตรียมความพร้อมวันวิทย์23มิย59

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมเตรียมพร้อมจัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา สัปดาห์วิทยาศาสตร์”
          23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุม คณะดำเนินงานเตรียมความพร้อมจัดโครงการ เปิดรั้วราชมงคลล้านนา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา