โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วันไชย คำเสน รองคณบดีฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ร่วมกันทำความสะอาดบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา